Naczelny Komitet Wykonawczy PSL

  

Prezes PSL

Kosiniak-Kamysz Władysław

  Wiceprezes NKW PSL

Pasławska Urszula Stefania

Wiceprezes NKW PSL

Hetman Krzysztof Andrzej

Wiceprezes NKW PSL

Jarubas Adam Sebastian

Wiceprezes NKW PSL

Klimczak Dariusz

Wiceprezes NKW PSL

Struzik Adam Krzysztof 

Sekretarz NKW PSL

Grzyb Andrzej Marian

  

Sekretarz NKW PSL

Zgorzelski Piotr

Skarbnik NKW PSL

Rakoczy Stanisław

 

Członek NKW PSL

Baszko Mieczysław Kazimierz

Członek NKW PSL

Dąbrowa Stanisław

 

Członek NKW PSL

Fedak Jolanta Beata

Członek NKW PSL

Huk Kazimierz

Członek NKW PSL

Kasprzak Mieczysław

 

Członek NKW PSL

Kozak Wojciech

       

Członek NKW PSL

Rzepa Jarosław Michał

Członek NKW PSL

Siekierski Czesław Adam

Członek NKW PSL

Sosnowski Zbigniew 

Członek NKW PSL

Trawicki Krzysztof Gabriel

Członek NKW PSL

Żelichowski Stanisław

  
  
Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0,
z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej. Polskie Stronnictwo Ludowe 2008-2016
Utrzymanie: Orange IT - administrator serwera