PSL w regionach:

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Podsumowanie roku 2013 w Gminie Lelów, woj. śląskie

 

W dniu 28 lutego br. Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie udał się na spotkanie noworocznym podsumowującym rok 2013 w Gminie Lelów, woj. śląskie.

Spotkanie otworzył Jacek Lupa Wójt Gminy Lelów. Zaprezentował zebranym najważniejsze osiągnięcia organizacyjne, inwestycyjne oraz sportowe i kulturalne jakie były udziałem oraz jakie osiągnęli mieszkańcy gminy w 2013 roku.  Podziękował wszystkim zaangażowanym w życie gminy, za trud pracy społecznej, bez której wiele ciekawych przedsięwzięć nie zostałoby zrealizowanych. Na koniec  podziękował raz jeszcze wszystkim, którzy nieśli pomoc mieszkańcom gminy w tak trudnych chwilach jakie dotknęły gminę podczas czerwcowej powodzi.

W trakcie tej części uroczystości Jacek Lupa Wójt Gminy Lelów wręczył osobom i instytucjom  podziękowania za wsparcie udzielone gminie oraz wręczył statuetki „Zasłużony dla rozwoju Gminy Lelów" , wśród których znaleźli się : Stanisław Gmitruk - Dyrektor Śląskiego OR ARiMR oraz Mirosław Szemla Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po odebraniu statuetki głos zabrał Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego OR, pogratulował mieszkańcom Gminy przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej, oraz pogratulował mieszkańcom gminy osiągnięć minionego roku. Wspomniał również o zbliżającej się akcji przyjmowania wniosków obszarowych na 2014 rok prosząc jednocześnie o terminowe składanie wniosków.  Poinformował także o budżecie na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie 2014 - 2020.

Całość uroczystości zwieńczyła część artystyczna.

 

www.slaskie.psl.pl

 

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0,
z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej. Polskie Stronnictwo Ludowe 2008-2016
Utrzymanie: Orange IT - administrator serwera